Day: juuni 11, 2019

Millal võib riik koguda isikuandmeid?

Riik võib isikuandmeid töödelda vaid seadusega ette nähtud piirides. Isikuandmete töötlemine võib olla mõnes õigusaktis otse reguleeritud või tuletatud sellise akti täitmise vajadusest. Seadus peab lisaks töötlemiseks volituse andmisele reguleerima ka seda, milliseid andmeid töödeldakse,

Read More »

GDPRi esimene aasta: palju õppimist ja 56 miljoni euro eest trahve

Võib öelda, et uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM) kaasnenud paradigma muutusega algas uus ajastu andmekaitse ja privaatsuse mõtestamisel digitaalmaailmas. Selge on see, et esimene üleminekuaasta on olnud eelkõige õppimiseks. Kohandumine GDPR-iga Andmekaitsereeglitega kohandumiseks on organisatsioonid pidanud kõigepealt

Read More »