Security concept - Locks on digital screen

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan turvallisuuden loukkaamista, joka johtaa henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan hävittämiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattoman paljastumiseen tai saatavuuteen. Henkilötietojen rikkomukset voivat olla:

 • Luvaton kolmannen osapuolen pääsy tietoihin
 • Tahallinen tai vahingossa tapahtuva toiminta (tai toimettomuus)
 • Henkilötietojen lähettäminen väärälle vastaanottajalle
 • Henkilötietoja sisältävien laitteiden katoaminen tai anastus
 • Henkilötietojen muuttaminen ilman lupaa
 • Henkilötietojen saatavuuden menetys.

 

Valvontaviranomaiselle ilmoittaminen

Yleinen tietosuoja-asetus vaatii tietoturvaloukkauksen tapahtuessa, että mahdolliset henkilötietoihin liittyvät loukkaukset on selvitettävä mahdollisimman nopeasti ja jos loukkauksia tulee ilmi, on asian hoitamiseen ryhdyttävä välittömästi ja tarvittaessa olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun. Kyseisissä tapauksissa on pyrittävä määrittelemään, miten todennäköistä on, että henkilöiden oikeuksia ja vapauksia on loukattu. Jos riski loukkauksesta on olemassa on tästä ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle. Ilmoitus ei ole tarpeellinen tilanteissa, joissa riski on alhainen ja on näin ollen epätodennäköistä, että vakavia henkilötietojen loukkauksia on tapahtunut. Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää kaikkien tietoturvaloukkausten kirjaamista, riippumatta siitä tuleeko loukkauksesta ilmoittaa tietoturvavaltuutetulle.      

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa, (josta on velvollisuus ilmoittaa) on tästä ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 72 tunnin kuluttua sen saamisesta tietoon. Jos ilmoitusaika viivästyy, on tästä oltava perustelut viivästymiselle.

Tietoturvaloukkausta koskevassa ilmoituksessa on oltava mukana seuraavat kohdat:

 • Kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonteesta mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan;
 • Arvio henkilöiden lukumäärästä ja kategoriasta
 • Arvio henkilötietojen kategoriasta ja lukumäärästä
 • Tietosuojavaltuutetun (jos yrityksellä on) tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, josta saa lisätietoja;
 • Kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista
 • Kuvaus toteutetuista tai ehdotetuista toimenpiteistä henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelemiseksi, mukaan luettuna tarvittaessa toimenpiteet, joilla lievennetään mahdollisia haittavaikutuksia.

 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle (henkilö)

Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa suuren riskin yksilön (rekisteröidyn) oikeuksille ja vapauksille, tietosuoja-asetuksen mukaan on rekisteröidyille ilmoitettava asiasta suoraan ja ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyille ilmoittaminen on tärkeää, jotta henkilöt voivat suojella itseään tietosuojaloukkauksen mahdollisilta vaikutuksilta. Henkilötietojen tietoturvaloukkaus on kuvattava selkeästi ja selkeällä kielellä ja tulee sisältää ainakin:

 • Tietosuojavastaavan (DPO) nimi ja yhteystiedot (jos yrityksellä on nimetty tietosuojavastaava) ja kuvaus toteutetuista tai ehdotetuista toimenpiteistä henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelemiseksi  ja tarvittaessa toimenpiteiden toteuttaminen mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

 

Rekisterinpitäjän (tietojen käsittelijän) ilmoitus

Jos yrityksesi/ organisaatiosi käyttää ulkoistettua palvelua tietojen käsittelyyn ja tietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus, tulee käsittelijän ilmoittaa loukkauksesta viipymättä sen tullessa ilmi. Ilmoitusta koskevat vaatimukset tulee eritellä yrityksesi ja käsittelijän välisessä sopimuksessa.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Try our GDPR Compliance Tool GDPR Register for 14-days.

No credit card required.

Latest Posts
Tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomia muuttamaan käytäntöjään henkilötietojen käsittelyssä

Tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomia muuttamaan käytäntöjään henkilötietojen käsittelyssä

Helsingin sanomat julkaisi hiljattain artikkelin, jossa kerrottiin tietosuojavaltuutetun määränneen rahoitusyhtiö Svea Ekonomin muuttamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.   Tietosuojavaltuutettu aloitti tutkinnan...
GDPR ja verkkohyökkäykset: Kiristyshaittaohjelmat

GDPR ja verkkohyökkäykset: Kiristyshaittaohjelmat

Kiristyshaittaohjelmat ja Yleinen Tietosuoja-asetus Lähes jokaisella yrityksellä on käytössä erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Jos yrityksen IT infrastruktuuria ja sisäisiä käytäntöjä ei...
Terveydenhuoltoala ja GDPR

Terveydenhuoltoala ja GDPR

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietojen suojaaminen on osoittautunut yhä haastavammaksi terveydenhuoltoalalle. Tietoja tulisi käsitellä kokonaisvaltaisemmin sekä ymmärtää tiedon liikkuvuuden rakenteita....
Hotelli ja matkailuala: Kuinka noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta?

Hotelli ja matkailuala: Kuinka noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta?

Hotelli ja matkailuala (majoitus, ravintolat, matkailu) on yksi suurimmista yksittäisistä aloista, jotka keräävät eniten henkilötietoja. Näin ollen on tärkeää, että...
IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

Monet yritykset käyttävät Google Analyticsia apuvälineenään saadakseen tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa jne. Google Analytics käyttää verkkosivustojen käyttäjien IP-...
Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut suuren määrän valituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista yleisen tietosuoja-asetuksen astuessa voimaan 25 toukokuuta 2018. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat aloittamassa...
GDPR: Oikeutettu etu

GDPR: Oikeutettu etu

Oikeutettu etu MITÄ TARKOITTAA OIKEUTETTU ETU? GDPR määrittelee kuusi laillista perustaa henkilötietojen käsittelylle → oikeutettu etu on yksi niistä Oikeutettu...
Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Liettuan tietosuojaviranomainen on äskettäin saanut valmiiksi selvityksen liittyen henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Selvityksen kohteina olivat tärkeimmät elintarvike, lääketeollisuus sekä kotitalouden alat,...
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan turvallisuuden loukkaamista, joka johtaa henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan hävittämiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattoman paljastumiseen tai saatavuuteen. Henkilötietojen rikkomukset...
Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin?

Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin?

Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin? Suoramarkkinointi ja kuluttajien käyttäytymismallit (profilointi) ovat keskeisiä työkaluja, joita yritys käyttää tuotteidensa tai palveluidensa...

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data