direct-marketing-gdpr

Tiesioginės rinkodaros taisyklės ir išimtys, taikomos trumpųjų žinučių ir el.laiškų siuntimui

Tiesioginė rinkodara įtraukia trumpasias žinutes ir pranešimus elektroniniu paštu, kuriuos vartotojai gauna iš prekių ar paslaugų tiekėjų.

Pagrindinė tiesioginės rinkodaros taisyklė – prieš siunčiant trumpasias žinutes  ir/ar elektroninius pranešimus, prekių ar paslaugų tiekėjai pirmiausia tam turi gauti sutikimą. Tačiau kartais taikomos išimtys, kuomet leistina siųsti pranešimu tiesioginės rinkodaros tikslais be išankstinio sutikimo.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tiesioginės rinkodaros tikslais su įmonės atstovu gali būti susisiekiama be išankstinio sutikimo, jei siūlomos  su įmonės veikla susijusios prekės ar paslaugos, atsižvelgiant į asmens pareigas. Todėl yra papildomų išimčių tiesioginės rinkodaros taisyklėms B2B srityje. 

 Naujienlaiškiai ir tiesioginė rinkodara, nukreipta į klientą  Paslaugos ir pranešimaiTiesioginė rinkodara, paremta profiliavimuPanašių produktų ar paslaugų teikimas remiantis santykių su klientu kontekstu
PaaiškinimasĮprasti naujienlaiškiai ar žinutės (šalti laiškai). Įmonė gauna kliento elektroninę kontaktinę informaciją, susijusią su produkto pardavimu arba paslaugos teikimu. Gerovės pranešimai. Kliento vartojimo įpročiais (atsižvelgiant į pirkimo istoriją) paremtos tikslinės kampanijos ar pasiūlymai.Įmonės gauta kliento elektroninė kontaktinė informaciją, susijusi su produkto pardavimu arba paslaugos teikimu,  gali būti naudojama tiesioginei rinkodarai siekiant klientui parduoti panašius produktus ar paslaugas.
Duomenų tvarkymo pagrindas

Sutikimas ar aiškus valios pareiškimas. Pavyzdžiui, rašant el. laišką įmonės interneto svetainėje naujienlaiškio lauke arba pažymėjus atitinkamą laukelį. Taip pat turi būti suteikta galimybė atsisakyti teikti tduomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Opt-in ir Opt-out

Teisėti interesai siųsti pranešimus. Vykdant rinkodaros veiksmus, galima remtis teisėtais interesais, jei įrodoma, kad naudojami duomenys tvarkomi deramai, jų tvarkymas turi minimalų poveikį asmens privatumui, taip pat, kad asmuo žino ir neprieštarauja dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Opt-out

Sutikimas, pvz. asmens sutikimas tvarkyto jo duomenis. Teisė bet kuriuo metu prieštarauti asmens duomenų tvarkymui. Informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo bet kokios kitos informacijos.

Opt-in ir Opt-out

 Ankstesnis produkto ar paslaugos pardavimas.Pirminio ar bet kurio tolimesnio duomenų rinkimo metu naudojant kliento asmens duomenis, jam turi būti suteikiama uždrausti naudotis jo duomenimis panašių prekių ar paslaugų siūlymui. Ši informacija turi pateikiama aiškiai ir suprantamai bei nemokamai.  

Opt-out

Teisinė nuostatosDirective 2002/58/EU article 13 section 1 GDPR preamble 47; GDPR article 6 (f) GDPR article 21 section 2Directive 2002/58/EU article 13 section 2
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Try our GDPR Compliance Tool GDPR Register for 14-days.

No credit card required.

Latest Posts
Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir pareigos

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir pareigos

Atsižvelgiant į naujausią CPO žurnalo apklausą, mes aiškinamės, koks yra duomenų apsaugos pareigūno (DAP) vaidmuo. Šiame straipsnyje bus atsakyta į...
Skirta pirmoji BDAR bauda Lietuvoje

Skirta pirmoji BDAR bauda Lietuvoje

Praėjus metams po BDAR įsigaliojimo, Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) skyrė pirmą administracinę baudą. Įmonei UAB „Mister Tango“, kuri...
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo vadovas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo vadovas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) reikalauja, kad įmonės ir organizacijos, kurių duomenų tvarkymas gali sukelti pavojų fizinių asmenų interesams, atliktų poveikio asmens...
BDAR ir B2B rinkodara

BDAR ir B2B rinkodara

Perduodant asmeninius duomenis tiesioginei rinkodarai B2B ir B2C veikloje, reikia vadovautis dviem atskirais ES lygmens reglamentais. Elektroninių ryšių įstatymu (ERĮ)...
BDAR: Teisėti interesai

BDAR: Teisėti interesai

BDAR nurodo 6 teisėtumo pagrindus asmens duomenų tvarkymui ir teisėti interesai - vienas jų.Teisėti interesai nenurodo konkretaus duomenų tvarkymo tikslo, todėl tai...
Šeši mėnesiai su GDPR. Kas įvyko?

Šeši mėnesiai su GDPR. Kas įvyko?

BDAR, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., išplėtė ES duomenų apsaugos zonos aprėptį, pristatė naujoves, turinčios įtakos tiek įmonėms, tiek...
Kibernetinės atakos iš BDAR perspektyvos: Ransomware

Kibernetinės atakos iš BDAR perspektyvos: Ransomware

Beveik kiekvienas verslo sektorius, vykdydamas kasdienes operacijas, į jas integruoja įvairias technologijas. IT infrastruktūra ir praktika, jei ji nėra reguliariai...
Sveikatos priežiūros sektorius: kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Sveikatos priežiūros sektorius: kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Įsigaliojus BDAR, asmens duomenų apsauga tapo sudėtingesnė sveikatos priežiūros sektoriui -  duomenys turi būti tvarkomi remiantis holistiniu požiūriu. Organizacijose turi būti...
Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius: Kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius: Kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius surenka didžiulį kiekį asmens duomenų, todėl būtina imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išvengta finansinių pasekmių dėl...
Google Analytics: IP Anonimizacija

Google Analytics: IP Anonimizacija

Daugelis įmonių naudoja "Google Analytics" kaip pagalbinę priemonę, kad surinktų vertingos informacijos apie klientų elgesį svetainėse, mobiliosse programėlėse ir kt....

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

  • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
    • Jméno nebo osobní identifikační číslo
    • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
    • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

  • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
    • Vardas ar asmens  numeris 
    • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
    • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

  • Nimi, isikukood
  • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
  • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

  • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
    • Name or personal ID number
    • Contact details (Email address, Phone number, Address)
    • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data