Instrumentul de conformitate GDPR pentru experții în domeniul confidențialității

Păstrați o evidență a activităților de prelucrare, creați & gestionați documente, raportați Agenției pentru Protecția Datelor în orice limbă a UE.

Instrumentul online pentru Înregistrare GDPR facilitează respectarea de către organizații a Regulamentului General Privind Protecția Datelor.

Potrivit pentru corporații, IMM-uri, ONG-uri și autorități publice

Ideal pentru ofițerii de protecție a datelor și experți de confidențialitate

Soluție SaaS ușor de utilizat & eficientă din punctul de vedere al costurilor (fără integrare necesară)

Economisește timp altfel cheltuit pe instrumente statice, cum ar fi MS Excel

Suport inclus pentru configurare și asistență pentru clienți

14-zile de încercare gratuite

Rapoarte conform reglementărilor în toate limbile oficiale ale UE

Interfață utilizator în limba română.

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data