För att underlätta GDPR kompabilitet

GDPR Register hjälper dig att smidigt skapa och upprätthålla databehandlingar

Egenskaper

Färdiga och genast användbara mallar för databehandling

Använd färdiga mallar för mest allmänna aktiviteter så som lönekalkyleringar, kundlistor, fakturering, mm. Bestäm vilken mall du vill ha eller modifiera en vid behov.

Rapportera till
tillsynsmyndigheten

Anskaffa direkt åtkomst eller skicka en rapport till datainspektionen.

Multi Företag
och Multi Användare

Vid behov kan du hantera flera olika användare och företag.

GDPR Register anpassar sig kontinuerligt för att uppfylla de senaste kraven presenterat av GDPR och datainspektionen.

Priser

Varje prenumeration omfattar 14 dagars gratis testperiod - Ingen kredit kort krävs

SOLO

Till mindre företag
9
90 . per månad / frakturerad årligen
 • En Användare

 • Ett Företag

 • Obegränsade Aktiviteter i Registret

 • Färdiga Mallar för olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • .

 • .

 • .

 • .

MULTI

Till medelstora och stora företag
49
90 . per månad / frakturerad årligen
 • Obegränsade Användare

 • 5 Företag/Avdelningar

 • Obegränsade Aktiviteter och Kategorier

 • Färdiga Mallar för olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • Avdelning/Företag struktur

 • Justerade och Delbara Mallar

 • Historik

 • .

PLUS

Obegränsad plus konsultering för implementering
79
90 . per månad / faktureread årligen
 • Obegränsade användare

 • Obegränsade Företag/Avdelningar

 • Obegränsade Aktiviteter och Kategorier

 • Färdiga Mallar för olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • Avdelning/Dotterbolag struktur

 • Justerade och Delbara Mallar

 • Historik

 • 2 timmar konsultering

Efter 14 dagars testperiod får du själv välja om du bestämmer att fortsätta prenumerationen eller inte. När du bestämmer dig att fortsätta, skickar vi fakturan.

Priserna innehåller inte mervärdesskatt (moms). Moms är tillsatt i priserna på följande sätt:

 • Moms för företag i Estland är 20%
 • Moms för andra företag inom EU som har ett momsregistreringsnummer är 0%
 • Moms för andra företag inom EU som inte har ett momsregistreringsnummer är 20%
 • Ingen moms vill bli tillsatt för företag utanför EU

Företagets framgång beror inte bara på bra funktioner, en unik idé eller ett fantastiskt team. GDPR kompabilitet är också en del av företagets framgång och därför är vi här för att hjälpa dig.

Sarune Zybartaite
Country Manager Lithuania

Kunder som litar på oss:

Före GDPR Register var vi tvungen att granska Dataskyddsförordningen, dess Artikel 30 och bifoga alla våra behandlingsaktiviteter i en Excel tabell. GDPR Registret hjälper oss att upprätthålla GDPR kompabilitet även då när dataskyddskraven förändras.

Pirkko Leinonen, DPO
healthcare sector

Hälsovårdssektor: Hur tillämpas GDPR?

När dataskyddsförordningen steg i kraft fick hälsovårdssektorn nya utmaningar i samband med dataskydd. Hanteringen av data förändrades till en mer holistisk inställning. Organisationer måste genast tillämpa vissa specifika procedurer för

Läs mer »
IP-anonymization

IP-Anonymisering i Google Analytics

Många företag använder Google Analytics som ett biträdande verktyg för att insamla värdefyll information om kundernas beteende på hemsidor, mobil applikationer, osv. Analytics standardinställning använder besökarnas fullständiga IP adress för

Läs mer »

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data