Priser

Varje prenumeration omfattar 14 dagars gratis testperiod - Ingen kredit kort krävs

SOLO

Till mindre företag
9
90 . per månad / frakturerad årligen
 • En Användare

 • Ett Företag

 • Obegränsade Aktiviteter i Registret

 • Färdiga Mallar över olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • .

 • .

 • .

 • .

MULTI

Till medelstora och stora företag
49
90 . per månad / frakturerad årligen
 • Obegränsade Användare

 • 5 Företag/Avdelningar

 • Obegränsade Aktiviteter och Kategorier

 • Färdiga Mallar över olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • Avdelning/Dotterbolag struktur

 • Justerade och Delbara Mallar

 • Historik

 • .

PLUS

Obegränsad plus konsultering för implementering
79
90 . per månad / frakturerad årligen
 • Obegränsade Användare

 • Obegränsade Företag/Avdelningar

 • Obegränsade Aktiviteter och Kategorier

 • Färdiga Mallar över olika Aktiviteter

 • Rapportering till tillsynsmyndigheten

 • GDPR Checklista

 • GDPR Dokument Mallar

 • Register över Databehandlingsavtal

 • Avdelning/Dotterbolag struktur

 • Justerade och Delbara Mallar

 • Historik

 • 2 timmar konsultering

Beskrivning av egenskaper

Solo produkten tillåter ett användarnamn per varenda delägare i en registrerad företag.

Multi produkten tillåter inbjudan av extra användare för en registrerad företag. En extra användare har samma rättigheter som den ursprungliga användaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast ett företag/en organisation kan bli registrerad som en Solo produkt. Andra företag kräver en ytterligare registrering för en annan Solo produkt.

Multi produkten tillåter registreringen av ett moderbolag och 5  dotterbolag. Registrering och betalning behandlas via moderbolaget.

Plus produkten tillåter registreringen av antal obegränsade dotterbolag.

Färdiga mallar för databehandling innehåller de vanligaste funktionerna så som bokföring och kundfrakturering. Detta ger möjligheten att definiera dina vanligaste databaser med en klick.

Justerade mallar för databehandling av kundaktivitet möjliggör ditt företag att definiera specifika listor med mall funktioner  som visas för alla användare i utvalda företaget.

Justerade mallar för databehandling är utdelad för hela bolaget (moder- och dotterbolag). Varje funktions mall som är definierad av moderbolaget är synlig i varje dotterbolag.

Databehandlings funktion är en åtgärd som utförts med speciella databaser. Till exempel, funktionen för lönekostnader verkställs med hjälp av lönetagarens databas som innehåller lönetagarens namn, kontakt uppgifter och lön beloppet.

En databas är en samling av registrerad data som kan vara i digital form (Database, Excel tabell) eller på papper (pappershög med CVn). Exempel på databas är: en lista av alla löntagare i en bokföringsprogram, en lista av kundernas CRM-databas, osv.

Många olika verksamhet kan bli utfört med en enskild databas. T.ex. Lönetagarens databas som innehåller lönekostnader, sjukskrivning, lönetagarens årliga utvärdering med mera.

Verifieringskedjan kommer ihåg alla ändringar som gjorts i GDPR Registern. Varje ändring innehåller en tidsstämpel, ett användarnamn och den datan som ändrades. Verifieringskedjan kommer också ihåg när användaren loggade in i systemet.

Produkten Multi kan bli avgränsad upp till 5 dotterbolag. Särskild registrering eller separat frakturering behövs inte eftersom moderbolaget hanterar allt detta.

Därutöver, Multi tillåter justifierade mallar för databehandling att bli använd av alla dotterbolag.

 

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data