BDAR B2B rinkodaroje

BDAR ir B2B rinkodara

Perduodant asmeninius duomenis tiesioginei rinkodarai B2B ir B2C veikloje, reikia vadovautis dviem atskirais ES lygmens reglamentais.

  • Elektroninių ryšių įstatymu (ERĮ)
  • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentų (BDAR)

Įmonės privalo laikytis abiejų reikalavimų. Praėjusiuose straipsniuose Previously topics “BDAR įtaka tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui” and “Tiesioginės rinkodaros taisyklės ir išimtys, taikomos trumpųjų žinučių ir el.laiškų siuntimui“ dėmesys  buvo skiriamas labiau į B2C veiklą. Šį kartą akcentuojamas marketingas B2B veikloje.

BDAR B2B rinkodaroje. Gairės reklaminių el.laiškų siuntimui B2B kontaktams. 

Įprastai, remiantis BDAR, įmonės (juridiniai asmenys) laikomi „verslo klientais“ ir tokiu atveju, reklaminę informaciją siųsti leidžiama. Kitaip, nei B2C, B2B veikloje, tiesioginės rinkodaros pranešimai įmonės el.pašto adresui gali būti siunčiami be išankstinio sutikimo. Tačiau siuntėjas privalo identifikuoti save ir pateikti kontaktinius duomenis. BDAR turi būti laikomasi, kai tvarkomi asmens duomenys. Todėl, tos pačios taisyklės, su kai kuriomis išimtimis, taikomos neatsižvelgiant į tai, ar į adresatą kreipiamasi kaip į fizinį asmenį, ar kaip asmenį, veikiantį įmonės vardu.  Pavyzdžiui, verslo kontaktas, kuriame nurodomas jo vardas (vardas.pavardė@įmonė.lt), laikomas fizinio asmens, o ne verslo kontakto informacija.

Pateikiame keletą taisyklių, kuriomis remiantis įmonės gali kreiptis į B2B kontaktus tiesioginės rinkodaros tikslais:
  • Pavieniai prekybos agentai laikomi fiziniais asmenimis. Tai reiškia, kad el.laiškai gali būti siunčiami tik tuo atveju, jei yra gautas konkretus sutikimas. Pavyzdžiui, jie anksčiau yra pirkę produktą ar naudoję paslaugą, ir neatsisakė tiesioginės rinkodaros pranešimų.
  • Reikalaujama, kad asmens, su kuriuo susisiekiama tiesioginės rinkodaros tikslais, pareigos atstovaujamoje įmonei būtų susijusios su gauto laiško tema. Pvz., su duomenų apsauga susijusios temos turėtų pasiekti dpo@įmonė.lt ir pardavimus – pardavimai@įmonė.lt
  • Įprastai, gera veiklos praktika laikoma, jei, gavus verslo  kontakto prašymą, yra nutraukiami bet kokie rinkodaros pranešimai. Kontaktų, atsisakiusių el.paštu siunčiamų reklaminių laiškų, sąrašas turi būti saugomas.
  • Jei įmonės kontakto el.pašto adrese nurodomas asmens vardas ir/ar pavardė, BDAR turi būti pritaikomas ir asmuo gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų ir toks prašymas privalo būti patenkinamas.
  • Pranešimuose tiesioginės rinkodaros tikslais turi būti pateikta galimybė atsisakyti tokių pranešimų prenumeratos.

BDAR ir B2B rinkodara. Vietinis taikymas

Tiesioginės rinkodaros taisykles nurodo BDAR, tačiau įmonės turi prisiminti, kad ES valstybės narės gali remtis BDAR nurodymais arba nustatyti papildomas, griežtesnes sąlygas. Todėl, prieš siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus verslo klientams, svarbu žinoti skirtumu tarp opt-out, viengubo opt-in ir dvigubo opt-in pasirinkimų. Ir kuri ES valstybių narių taiko kurį variantą.

Vietinės BDAR taisyklės B2B rinkodaroje
Vietinės BDAR taisyklės B2B rinkodaroje

 

Opt-Out

El.laiško gavėjui suteikiama galimybė lengvai atsisakyti rinkodros pranešimų prenumeratos. Jei gavėjas neatsisakė pranešimų prenumeratos, reklaminiai laiškai gali būti siunčiami. Tokie pavyzdžiai – Estija, Suomija, Latvija, Švedija ir kt.

Viengubas Opt-In

Reikalaujama, kad reklaminių pranešimų gavėjas atliktų veiksmą (užsisakytų prenumeratą), kad būtų įtrauktas į B2B tiesioginės rinkodaros sąrašą, jei panašių prekių ar paslaugų nebuvo prašoma reklamuoti / parduoti anksčiau. Tokie pavyzdžiai – Lietuva, Lenkija, Rumunija ir kt. Lietuvoje: Tiesioginę rinkodarą elektroniniu paštu reglamentuoja elektroninių ryšių įstatymas. Jei norima tiesioginės rinkodaros pranešimus siųsti įmonės atstovui, sutikimas turi būti gautas iš tos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Tai reiškia, kad naujienlaiškis/reklaminis pranešimas negali būti siunčiamas be sutikimo. Bendrieji el.pašto adresai info/marketingas/dpo@įmonė.lt yra tvarkomi tokiu pačiu būdu, kaip ir tie, kuriuose nurodomas asmens vardas ir/ar pavardė.

Dvigubas Opt-In

Griežčiausi taikomi reikalavimai B2B komunikacijai. 1-as žingsnis – prenumeratos, gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, formos užpildymas ir, 2-as žingsnis – el.paštu gautos nuorodos paspaudimas, kuri patvirtina prenumeratą. El.paštu rinkodaros pranešimų negalima siųsti tol, kol gavėjas neįvykdė abiejų žingsnių. Tokie pavyzdžiai – Vokietija ir Šveicarija.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Try our GDPR Compliance Tool GDPR Register for 14-days.

No credit card required.

Latest Posts
Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir pareigos

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir pareigos

Atsižvelgiant į naujausią CPO žurnalo apklausą, mes aiškinamės, koks yra duomenų apsaugos pareigūno (DAP) vaidmuo. Šiame straipsnyje bus atsakyta į...
Skirta pirmoji BDAR bauda Lietuvoje

Skirta pirmoji BDAR bauda Lietuvoje

Praėjus metams po BDAR įsigaliojimo, Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) skyrė pirmą administracinę baudą. Įmonei UAB „Mister Tango“, kuri...
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo vadovas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo vadovas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) reikalauja, kad įmonės ir organizacijos, kurių duomenų tvarkymas gali sukelti pavojų fizinių asmenų interesams, atliktų poveikio asmens...
BDAR ir B2B rinkodara

BDAR ir B2B rinkodara

Perduodant asmeninius duomenis tiesioginei rinkodarai B2B ir B2C veikloje, reikia vadovautis dviem atskirais ES lygmens reglamentais. Elektroninių ryšių įstatymu (ERĮ)...
BDAR: Teisėti interesai

BDAR: Teisėti interesai

BDAR nurodo 6 teisėtumo pagrindus asmens duomenų tvarkymui ir teisėti interesai - vienas jų.Teisėti interesai nenurodo konkretaus duomenų tvarkymo tikslo, todėl tai...
Šeši mėnesiai su GDPR. Kas įvyko?

Šeši mėnesiai su GDPR. Kas įvyko?

BDAR, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., išplėtė ES duomenų apsaugos zonos aprėptį, pristatė naujoves, turinčios įtakos tiek įmonėms, tiek...
Kibernetinės atakos iš BDAR perspektyvos: Ransomware

Kibernetinės atakos iš BDAR perspektyvos: Ransomware

Beveik kiekvienas verslo sektorius, vykdydamas kasdienes operacijas, į jas integruoja įvairias technologijas. IT infrastruktūra ir praktika, jei ji nėra reguliariai...
Sveikatos priežiūros sektorius: kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Sveikatos priežiūros sektorius: kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Įsigaliojus BDAR, asmens duomenų apsauga tapo sudėtingesnė sveikatos priežiūros sektoriui -  duomenys turi būti tvarkomi remiantis holistiniu požiūriu. Organizacijose turi būti...
Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius: Kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius: Kaip atitikti BDAR reikalavimus?

Viešbučių ir laisvalaikio planavimo sektorius surenka didžiulį kiekį asmens duomenų, todėl būtina imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išvengta finansinių pasekmių dėl...
Google Analytics: IP Anonimizacija

Google Analytics: IP Anonimizacija

Daugelis įmonių naudoja "Google Analytics" kaip pagalbinę priemonę, kad surinktų vertingos informacijos apie klientų elgesį svetainėse, mobiliosse programėlėse ir kt....