You are currently viewing BDAR įtaka tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui

BDAR įtaka tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui

BDAR įtaka tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui

Tiesioginė rinkodara ir klientų vartojimo įpročiai (profiliavimas) yra pagrindiniai įmonės įrankiai, naudojami parduoti prekę ar paslaugą. Viskas daroma tam, kad įmonė uždirbtų pelną, dėl to tinkamos tiesioginės rinkodaros priemonės turi būti nukreiptos konkrečiam klientui. Pavyzdžiui, įmonė turi internetinį puslapį, kuriame galima įsigyti viską nuo grožio priemonių iki žoliapjovių. Kadangi pasiūla tokia plati, klientus reikia klasifikuoti pagal jų poreikius. Dėl to šiame straipsnyje dėmesys skiriamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nurodymai tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo atžvilgiu.

BDAR reikalavimai tiesioginei rinkodarai

Svarbu žinoti, kad nepaisant to ar asmens duomenys buvo tvarkomi dar prieš įsigaliojant BDAR ar jau po to, kiekviena įmonė, tvarkanti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ar  profiliavimo tikslais, turi išnagrinėti BDAR ir įvertinti, kokios priemonės turi būti įgyvendintos.

Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, dėl to įmonės privalo informuoti duomenų subjektus, kad jų informacija naudojama būtent šiais tikslais. Jei duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, bendrovė turi patenkinti šį prašymą. Tai turi būti atlikta lengvai ir be papildomų mokesčių. Už mokesčio pareikalavimą, įmonė gali būti nubausta.

BDAR reikalavimai vartotojų profiliavimui

Fizinio asmens profiliavimas turi daugmaž tokius pat reikalavimus kaip ir tiesioginė rinkodara. Įmonės privalo informuoti duomenų subjektus, kad jų duomenys naudojami profiliavimo tikslais. Be to, įmonės turi informuoti apie profiliavimo procesų pasekmes, apie tai ar jie įpareigoti pateikti duomenis, ir kokios padariniai atsisakius juos pateikti. 

Vartotojų profiliavimui taikomos techninės ir organizacinės priemonės

BDAR pabrėžiama, kad įmonės, naudojančios profiliavimo metodą, turi įdiegti technines ir organizacines priemones asmens duomenų netikslumui ištaisyti, klaidų rizikos mažinimui. Įmonės taip pat privalo apsaugoti asmens duomenis taip, kad būtų atsižvelgiama į galimą riziką duomenų subjekto interesams ir teisėmis, ir užkirstas kelias diskriminacijai dėl rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religijos ar įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, genetinės ar sveikatos būklės,  seksualinės orientacijos, ar kitų priežasčių.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas, pagrįstas specialiomis asmens duomenų kategorijomis, turėtų būti leidžiamas tik esant tam tikroms sąlygoms. Kai naudojamas automatinis profiliavimas, bendrovė turi apie tai informuoti duomenų subjektą ir pateikti, kokia logika remtasi priimant sprendimus, jų svarba ir kokios numatomos profiliavimo pasekmės.  

Apibendrinant, BDAR apsunkins rinkodaros strategijas toms įmonėms, kurios naudojasi tiesiogine rinkodara ar profiliavimu. Nuo šiol duomenų subjektas privalo būti informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais. Taip pat įmonės turi įgyvendinti tam tikras priemones, kad būtų laikomasi BDAR (pvz., jei klientas nesutinka leisti naudotis jo asmens duomenimis tiesioginei rinkodarai, įmonė turi patenkinti reikalavimą). Nors įmonė naudoja tiesioginę rinkodarą ir profiliavimą tam pačiam tikslui, duomenų subjektas turi pateikti du atskirus prieštaravimus.