You are currently viewing TRAFI Suomijoje paviešino asmens duomenis
driving license_image source_yli.fi

TRAFI Suomijoje paviešino asmens duomenis

2018 m. birželio mėn. Suomijos transporto saugos agentūra (TRAFI) pristatė internetinę paslaugą, leidžiančią ieškoti informacijos apie asmenų vairuotojo pažymėjimą, remiantis pagrindine informacija: vardu ir pavarde ar gyvenamąja vieta. Vairuotojo pažymėjimas atskleidžia tokią asmeninę informaciją kaip dokumento galiojimo laikas ar kada jis buvo pratęstas. Atskleista informacija gali nurodyti ir medicininę informaciją (skaitykite daugiau apie medicininių duomenų tvarkymą).

Anksčiau ši informacija buvo prieinama tik pateikus prašymą ar sumokėjus įmoką, tačiau remiantis Suomijos vyriausybės reikalavimu, informacija apie vairuotojo pažymėjimą tapo prieinama visuomenei. Buvo gauta skundų dėl galimo asmens privatumo pažeidimo, dėl to TRAFI nedelsiant užblokavo prieigos galimybę,  kad būtų nustatyta, ar paslaugos tiekimas buvo teisėtas ar ne, ir ar  buvo pažeistas BDAR. Po visuomenės nepasitenkimo TRAFI vadovas atsistatydino. 
Šiuo metu vykdomas tyrimas turėtų padėti nuspręsti, kaip šie duomenys galėtų būti preieinami visuomenei, nepažeidžiant duomenų subjektų teisių ir laisvių. Nors pati informacija apie vairuotojo pažymėjimą nėra kenksminga, prieiga prie jos galimai suteikia paslaugos vartotojams prieigą prie kitų asmenų spec.kategorijos duomenų.