Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) pareigos

DAP paprastai turi dvi pagrindines užduotis
– Stebėti GDPR atitikties operacijas organizacijoje ir
– bendrauti su priežiūros institucija ir duomenų subjektais, kurių duomenys yra tvarkomi.

Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat gali informuoti ir konsultuoti organizaciją kitais klausimais, susijusiais su privatumu bei vykdyti darbuotojų mokymus.