You are currently viewing IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is
IP-anonymization

IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is

Paljud ettevõtted kasutavad Google Analytics-it abivahendina kogumaks väärtuslikku teavet klientide käitumise kohta oma veebisaitidel või mobiilirakendustes. Vaikimisi kasutab Analytics veebisaidi kasutajate IP-aadresse, pakkumaks üldist geograafilist aruandlust, mis kuvab ka kasutajate keele, brauseri, operatsioonisüsteemi, teenusepakkuja ning resolutsiooni.

Milleks on vaja IP-aadressi anonümiseerimist?

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) järgi kuulub IP-aadress isikuandmete hulka. Kuigi IP-aadresse Analytics-i aruannetes otseselt ei kuvata, kasutab Google seda asukohaandmete pakkumiseks.

Google IP-aadressi anonüümiseerimise funktsioon annab veebisaitide omanikele aga võimaluse nõuda, et kõik nende kasutajate IP-aadressid oleksid Google Analytics-is anonümiseeritud. Antud funktsioon on kavandatud abistamaks veebilehe omanikke oma isikuandmete töötlemise tingimuste ning muu andmekaitsealase regulatsiooni (mis üldjuhul ei luba sellist IP-aadressi töötlemist) järgimisel.

Kuidas anonümiseerida kasutajate IP-aadress?

Google Analytics-i IP-aadressi anonüümsuse funktsioon ei ole vaikimisi lubatud. Seega peab ettevõte antud funktsiooni võimaldama ning vaid sellisel juhul anonümiseeritakse IP-aadressid esimesel tehnilisel võimalusel kogumisvõrgu esimeses võimalikus etapis. Sellisel juhul ei pea Google Analytics-i küpsiseid kasutades nõusolekut küsima.

IP-aadresse on võimalik anonümiseerida muutes veebi/rakenduse koodi või lisades Google Tag Manager-i uus muutuja. Selleks:

  • logige sisse oma Google Tag Manager-i kontosse ning ava märgis, mida kasutatakse Google Analytics-i installeerimiseks
  • kerige alla, kuni leiate „Fields to Set“ sektsiooni ning valige menüüst „anonymizelp“
  • sisestage väärtuse välja tekst „true“
IP anonymization using Google Tag Manager
IP-aadressi anonümiseerimine
  • salvestage see märgis
  • vaadake muudatused üle ning avaldage konteiner

IP-aadressi anonümiseerimine võib mõjutada geolokatsiooni jälgimise andmeid linna tasandil, kuid mandri või riigi tasemel ei ole märgatavat täpsuse erinevust.