Millal võib riik koguda isikuandmeid?

Riik võib isikuandmeid töödelda vaid seadusega ette nähtud piirides. Isikuandmete töötlemine võib olla mõnes õigusaktis otse reguleeritud või tuletatud sellise akti täitmise vajadusest. Seadus peab

Loe edasi »
IP-anonymization

IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is

Paljud ettevõtted kasutavad Google Analytics-it abivahendina kogumaks väärtuslikku teavet klientide käitumise kohta oma veebisaitidel või mobiilirakendustes. Vaikimisi kasutab Analytics veebisaidi kasutajate IP-aadresse, pakkumaks üldist geograafilist

Loe edasi »
GDPR andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation – GDPR) on kehtestanud ranged reeglid andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. Millised on kolmandad riigid? Kolmandateks

Loe edasi »
GDPR Article 30

Isikuandmete töötlemisülevaade

Mis on töötlemisülevaade? 25 mail jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), millega kehtestati uued kohustused ja reeglid, kuidas andmeid tuleb kaitsta, kuidas tagada isikuandmete töötlemise läbipaistvus

Loe edasi »

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on reguleeritud isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklis 6. Isikuandmete töötlemisel peab vähemalt üks järgmistest tingimustest olema täidetud. Nõusolek Inimene on andnud

Loe edasi »