Miksi tarvitsen suostumuksen ja miten sen voi saada?

Jos käsittelet henkilötietoja (esim. Verkkomarkkinoinnissa), sinun on pyydettävä suostumusta rekisteröidyltä.

Suostumus on pyydettävä selkeästi ja nimenomaisesti. Sen on oltava erillään kaikista muista teksteistä, lisäksi sen on oltava selkeä, vapaasti annettu ja täsmällinen, jotta henkilö tietäisi, mihin he suostuvat. Valmiiksi valitut kentät, vaikeneminen tai passiivisuus eivät ole suostutumuksia GDPR:ään, siksi yritysten on pyydettävä nimenomaista suostumusta.
 Rekisteröidyillä on myös oikeus peruuttaa heidän suostumuksensa (opt-out) milloin tahansa he haluavat. Yrityksen on tehtävä suostumuksen peruuttamisesta mahdollisimman helppoa.