Hinnasto

Jokainen paketti sisältää 14 päivän ilmaisen kokeilujakson

SOLO

Pienille yrityksille
9
90 . Kuukaudessa / Laskutetaan vuosittain
 • Yksittäinen Käyttäjä

 • Yksi Yritys

 • Rajattomat käsittelytoimet rekisterissä

 • Valmiit mallipohjat käsittelytoimille

 • Reportointi Tietosuojaviranomaiselle

 • GDPR Tarkistuslista

 • Valmiit GDPR Asiakirjamallit

 • Tietojenkäsittelysopimusten rekisteri

 • .

 • .

 • .

 • .

MULTI

Keskisuurille ja suurille yrityksille
49
90 . Kuukaudessa / Laskutetaan vuosittain
 • Rajattomasti käyttäjiä

 • 5 Yritystä/Osastoa

 • Rajattomat käsittelytoimet ja tiedostot

 • Valmiit mallipohjat käsittelytoimille

 • Reportointi Tietosuojaviranomaiselle

 • GDPR Tarkistuslista

 • Valmiit GDPR Asiakirjamallit

 • Tietojenkäsittelysopimusten rekisteri

 • Osasto/ Tytäryhtiö rakenteet

 • Muokattavat ja jaettavat mallipohjat

 • Historia

 • .

PLUS

Kun tarvitset konsultointia käyttöönottoon
79
90 . Kuukaudessa / Laskutetaan vuosittain
 • Rajattomasti käyttäjiä

 • Rajattomasti yrityksiä/osastoja

 • Rajattomat käsittelytoimet ja tiedostot

 • Valmiit mallipohjat käsittelytoimille

 • Reportointi Tietosuojaviranomaiselle

 • GDPR Tarkistuslista

 • Valmiit GDPR Asiakirjamallit

 • Tietojenkäsittelysopimusten rekisteri

 • Osasto/ Tytäryhtiö rakenteet

 • Muokattavat ja jaettavat mallipohjat

 • Historia

 • 2 tuntia konsultointia

Ominaisuudet

Solo-suunnitelma mahdollistaa yhden käyttäjänimen yhdistämisen kuhunkin rekisteröityyn yritykseen.

Monen käyttäjän ominaisuus sisältyy Multi-palveluun, jonka avulla voit kutsua ylimääräisiä käyttäjiä rekisteröityyn yhtiöön. Lisäkäyttäjillä on samat oikeudet kuin käyttäjällä joka kutsui heidät.

Solo mahdollistaa rekisteröinnin yhdelle yritykselle tai organisaatiolle. Jokainen ylimääräinen yritys vaatii uuden Solo -palvelun.

Multi -palvelu mahdollistaa emoyhtiön ja viiden tytäryhtiön rekisteröinnin. Emoyhtiö hallitsee rekisteröinnin ja maksamisen.

Plus -palvelu sisältää rajattoman määrän yrityksiä.

Valmiit mallipohjat yleisimmille henkilötietojen käsittelyprosesseille, kuten palkanmaksu ja asiakaslaskutus. Voit myös halutessasi luoda omia pohjia tarpeidesi mukaan.

Tietojenkäsittelytoiminto suoritetaan tiettyjen tietokantojen kanssa. Esimerkiksi palkka on toiminto, joka suoritetaan työntekijätietokannassa. Tämä sisältää työntekijän nimen, yhteystiedot ja palkan määrän.

Tietokanta sisältää toiminnot tietyistä kohteista. Tietokanta voi olla digitaalisessa muodossa (esim. Excel) tai paperisena (printatut CV:t). Esimerkkijä tietokannoista ovat: Lista kaikista työntekijöistä kirjanpidon ohjelmistossa, lista asiakkaista CRM tietokannassa jne.

Monta tietojenkäsittelytoimintoa voidaan suorittaa yhteen tietokantaan. Esimerkiksi työntekijätietokantaan voidaan liittää poissaolot, vuosiarviointi ja muita vastaavia.

Kirjausketju tallentaa kaikki muutokset, jotka on tehty GDPR Rekisteriin. Jokainen muutos sisältää aikaleiman, käyttäjänimen ja tiedon, mitä muutoksia tehtiin. Kirjausketju myös tallentaa kaikki kerrat, kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään.

Multi -palvelussa jopa 5 tytäryhtiötä voidaan määrittää. Tytäryhtiöiden ei tarvitse rekisteröityä tai valita palvelua. Emoyhtiö hoitaa kaiken hallitsemisen.

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data