healthcare sector

Terveydenhuoltoala ja GDPR

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietojen suojaaminen on osoittautunut yhä haastavammaksi terveydenhuoltoalalle. Tietoja tulisi käsitellä kokonaisvaltaisemmin sekä ymmärtää tiedon liikkuvuuden rakenteita. Terveydenhuollossa tulisi olla tietynlaisia menettelytapoja,

Lue Lisää »
IP-anonymization

IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

Monet yritykset käyttävät Google Analyticsia apuvälineenään saadakseen tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa jne. Google Analytics käyttää verkkosivustojen käyttäjien IP- osoitetta yleisen maantieteellisen paikannuksen ja

Lue Lisää »
legitimate interest under the GDPR

GDPR: Oikeutettu etu

Oikeutettu etu MITÄ TARKOITTAA OIKEUTETTU ETU? GDPR määrittelee kuusi laillista perustaa henkilötietojen käsittelylle → oikeutettu etu on yksi niistä Oikeutettu etu on perusteista kaikista joustavin tarkan määritelmän

Lue Lisää »
rebecca aldama 660180 unsplash

Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Liettuan tietosuojaviranomainen on äskettäin saanut valmiiksi selvityksen liittyen henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Selvityksen kohteina olivat tärkeimmät elintarvike, lääketeollisuus sekä kotitalouden alat, jotka tarjoavat kanta-asiakasohjelmia. Selvityksessä tarkasteltiin

Lue Lisää »
adtech

Tietosuoja markkinoinnin näkökulmasta

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa uudet tietosuojavaatimukset kaikille tahoille, jotka käsittelevät henkilötietoja millään tavalla, jota kaikkien olemassa olevien aktiivisten yritysten on noudatettava. Haluamme tarjota perustavanlaatuisen ja

Lue Lisää »
GDPR asiantuntemus

Menestyvää GDPR asiantuntemusta Liettuassa

Olen Sarune – GDPR Rekisterin maajohtaja Liettuassa. Uuden tietosuoja-asetuksen noudattaminen voi aiheuttaa monille yrityksille päänvaivaa, jonka vuoksi haluaisin esitellä ratkaisumme tähän ongelmaan. Minut kutsuttiin osallistumaan startup konsultointi

Lue Lisää »
GDPR artikla 30

Seloste Käsittelytoimista GDPR Art. 30

Mitä selosteessa käsittelytoimista tulee olla? EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 30 edellyttää organisaatioiden pitävän yllä sisäistä rekisteriä, joka sisältää tiedot kaikista organisaation suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista

Lue Lisää »
inaki del olmo 602632 unsplash

Tietojenkäsittelyn Oikeudellinen Perusta

Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa Artikkelissa  6. Vähintään yhtä seuraavista ehdoista tulee soveltaa henkilötietoja käsiteltäessä. Suostumus Henkilö on antanut selkeän suostumuksen yrityksille henkilötietojensa

Lue Lisää »