healthcare sector

Terveydenhuoltoala ja GDPR

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietojen suojaaminen on osoittautunut yhä haastavammaksi terveydenhuoltoalalle. Tietoja tulisi käsitellä kokonaisvaltaisemmin sekä ymmärtää tiedon liikkuvuuden rakenteita. Terveydenhuollossa tulisi olla tietynlaisia menettelytapoja,

Lue Lisää »
IP-anonymization

IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

Monet yritykset käyttävät Google Analyticsia apuvälineenään saadakseen tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa jne. Google Analytics käyttää verkkosivustojen käyttäjien IP- osoitetta yleisen maantieteellisen paikannuksen ja

Lue Lisää »
legitimate interest under the GDPR

GDPR: Oikeutettu etu

Oikeutettu etu MITÄ TARKOITTAA OIKEUTETTU ETU? GDPR määrittelee kuusi laillista perustaa henkilötietojen käsittelylle → oikeutettu etu on yksi niistä Oikeutettu etu on perusteista kaikista joustavin

Lue Lisää »

Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Liettuan tietosuojaviranomainen on äskettäin saanut valmiiksi selvityksen liittyen henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Selvityksen kohteina olivat tärkeimmät elintarvike, lääketeollisuus sekä kotitalouden alat, jotka tarjoavat kanta-asiakasohjelmia. Selvityksessä tarkasteltiin

Lue Lisää »

Tietosuoja markkinoinnin näkökulmasta

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa uudet tietosuojavaatimukset kaikille tahoille, jotka käsittelevät henkilötietoja millään tavalla, jota kaikkien olemassa olevien aktiivisten yritysten on noudatettava. Haluamme tarjota perustavanlaatuisen ja

Lue Lisää »
GDPR asiantuntemus

Menestyvää GDPR asiantuntemusta Liettuassa

Olen Sarune – GDPR Rekisterin maajohtaja Liettuassa. Uuden tietosuoja-asetuksen noudattaminen voi aiheuttaa monille yrityksille päänvaivaa, jonka vuoksi haluaisin esitellä ratkaisumme tähän ongelmaan. Minut kutsuttiin osallistumaan startup konsultointi

Lue Lisää »
GDPR Article 30

Seloste Käsittelytoimista GDPR Art. 30

Mitä selosteessa käsittelytoimista tulee olla? GDPR velvoittaa yrityksiä ylläpitämään yrityksen sisäistä rekisteriä henkilötietojen käsittelystä (rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista) Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 3o mukaan, selosteen käsittelytoimista tulee sisältää

Lue Lisää »

Tietojenkäsittelyn Oikeudellinen Perusta

Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa Artikkelissa  6. Vähintään yhtä seuraavista ehdoista tulee soveltaa henkilötietoja käsiteltäessä. Suostumus Henkilö on antanut selkeän suostumuksen yrityksille henkilötietojensa

Lue Lisää »

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data