Teisė į prieigą prie asmens duomenų.

Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tai, kokie, kaip ir kodėl jo asmens duomenys yra tvarkomi. Siekiant gauti tokia informaciją, asmuo turi pateikti prašymą. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą subjektui turi būti pateikta raštiška ir suprantama forma.