Archives: FAQs

Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) pareigos

DAP paprastai turi dvi pagrindines užduotis – Stebėti GDPR atitikties operacijas organizacijoje ir – bendrauti su priežiūros institucija ir duomenų subjektais, kurių duomenys yra tvarkomi. Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat gali informuoti ir konsultuoti organizaciją

Read More »

Ar duomenų subjektas gali atsiimti sutikimą?

Remianti BDAR, duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą jo duomenų tvarkymui. Tačiau sutikimo atšaukimas taikomas tik būsimam asmens duomenų tvarkymui, o ne jau apdorotiems duomenims. Jei gautas sutikimas neatitinka BDAR reikalavimų, sutikimas turi

Read More »

Teisė į prieigą prie asmens duomenų.

Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tai, kokie, kaip ir kodėl jo asmens duomenys yra tvarkomi. Siekiant gauti tokia informaciją, asmuo turi pateikti prašymą. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą subjektui turi būti pateikta raštiška

Read More »