IP-anonymization

IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is

Paljud ettevõtted kasutavad Google Analytics-it abivahendina kogumaks väärtuslikku teavet klientide käitumise kohta oma veebisaitidel või mobiilirakendustes. Vaikimisi kasutab Analytics veebisaidi kasutajate IP-aadresse, pakkumaks üldist geograafilist aruandlust, mis kuvab ka kasutajate keele, brauseri, operatsioonisüsteemi, teenusepakkuja ning resolutsiooni.

Milleks on vaja IP-aadressi anonümiseerimist?

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) järgi kuulub IP-aadress isikuandmete hulka. Kuigi IP-aadresse Analytics-i aruannetes otseselt ei kuvata, kasutab Google seda asukohaandmete pakkumiseks.

Google IP-aadressi anonüümiseerimise funktsioon annab veebisaitide omanikele aga võimaluse nõuda, et kõik nende kasutajate IP-aadressid oleksid Google Analytics-is anonümiseeritud. Antud funktsioon on kavandatud abistamaks veebilehe omanikke oma isikuandmete töötlemise tingimuste ning muu andmekaitsealase regulatsiooni (mis üldjuhul ei luba sellist IP-aadressi töötlemist) järgimisel.

Kuidas anonümiseerida kasutajate IP-aadress?

Google Analytics-i IP-aadressi anonüümsuse funktsioon ei ole vaikimisi lubatud. Seega peab ettevõte antud funktsiooni võimaldama ning vaid sellisel juhul anonümiseeritakse IP-aadressid esimesel tehnilisel võimalusel kogumisvõrgu esimeses võimalikus etapis. Sellisel juhul ei pea Google Analytics-i küpsiseid kasutades nõusolekut küsima.

IP-aadresse on võimalik anonümiseerida muutes veebi/rakenduse koodi või lisades Google Tag Manager-i uus muutuja. Selleks:

  • logige sisse oma Google Tag Manager-i kontosse ning ava märgis, mida kasutatakse Google Analytics-i installeerimiseks
  • kerige alla, kuni leiate „Fields to Set“ sektsiooni ning valige menüüst „anonymizelp“
  • sisestage väärtuse välja tekst „true“
IP anonymization using Google Tag Manager
IP-aadressi anonümiseerimine
  • salvestage see märgis
  • vaadake muudatused üle ning avaldage konteiner

IP-aadressi anonümiseerimine võib mõjutada geolokatsiooni jälgimise andmeid linna tasandil, kuid mandri või riigi tasemel ei ole märgatavat täpsuse erinevust.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Korraldage oma vastavus asjakohaste GDPR-i tööriistadega.
Registreeru demole ja 14-päevasele prooviversioonile juurdepääsu saamiseks.

Säästa aega ja ole kindel tulemuses

Latest Posts
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmekaitse raamistik: Atlandi-ülesed mesinädalad andmevoogude jaoks, kuid kauaks?

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmekaitse raamistik: Atlandi-ülesed mesinädalad andmevoogude jaoks, kuid kauaks?

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmekaitse raamistik: Atlandi-ülesed mesinädalad andmevoogude jaoks, kuid kauaks? Euroopa Komisjon jõudis järeldusele, et Ameerika Ühendriigid...
Isikuandmete töötlemisülevaade

Isikuandmete töötlemisülevaade

Mis on isikuandmete töötlemisülevaade? Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 30 nõuab ettevõtetelt, et nad säilitaksid ettevõttesisese isikuandmete töötlemisülevaate (andmetöötlustoimingute registri),...
Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni, mis lubaks finants-, konkurentsi- ja andmekaitseõiguse rikkumistele edaspidi tõhusamalt reageerida. Kontseptsiooniga kavandatakse Eesti õiguskorda uus...
Esimesed GDPR trahvid on siin: miljonid eurod ebapiisava selgituse eest

Esimesed GDPR trahvid on siin: miljonid eurod ebapiisava selgituse eest

Maikuu lõpus möödus aasta isikuandmete kaitse määruse jõustumisest ning kuigi Eestis on Andmekaitse Inspektsioon olnud tagasihoidlik, on mujal Euroopas määratud...
Millal võib riik koguda isikuandmeid?

Millal võib riik koguda isikuandmeid?

Riik võib isikuandmeid töödelda vaid seadusega ette nähtud piirides. Isikuandmete töötlemine võib olla mõnes õigusaktis otse reguleeritud või tuletatud sellise...
GDPRi esimene aasta: palju õppimist ja 56 miljoni euro eest trahve

GDPRi esimene aasta: palju õppimist ja 56 miljoni euro eest trahve

Võib öelda, et uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM) kaasnenud paradigma muutusega algas uus ajastu andmekaitse ja privaatsuse mõtestamisel digitaalmaailmas. Selge on see,...
DEMOPÄEV: Tööriistad andmekaitsespetsialistidele, IT-juhtidele ja GDPR huvilistele

DEMOPÄEV: Tööriistad andmekaitsespetsialistidele, IT-juhtidele ja GDPR huvilistele

9. mail 2019 tutvustati andmekaitsespetsialistidele ja IT-juhtidele tarkvaralahendusi, mida saab kasutada GDPR nõuete täitmiseks. TAMO koolitusmoodul – SAAS lahendus ettevõtete...
Andmekaitseinspektsiooni (AKI) ja andmesubjekti teavitamine rikkumisest

Andmekaitseinspektsiooni (AKI) ja andmesubjekti teavitamine rikkumisest

Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja Isukuandmete Kaitse Seadusele tuleb Andmekaitseinspektsiooni (AKI) viivitamatult teavitada isikuandmetega seotud rikkumisest. Aga mida ja kuidas...
IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is

IP-aadressi anonümiseerimine Google Analytics-is

Paljud ettevõtted kasutavad Google Analytics-it abivahendina kogumaks väärtuslikku teavet klientide käitumise kohta oma veebisaitidel või mobiilirakendustes. Vaikimisi kasutab Analytics veebisaidi...
Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation - GDPR) on kehtestanud ranged reeglid andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse....