GDPR asiantuntemus

Menestyvää GDPR asiantuntemusta Liettuassa

Olen Sarune – GDPR Rekisterin maajohtaja Liettuassa. Uuden tietosuoja-asetuksen noudattaminen voi aiheuttaa monille yrityksille päänvaivaa, jonka vuoksi haluaisin esitellä ratkaisumme tähän ongelmaan. Minut kutsuttiin osallistumaan startup konsultointi tapahtumaan ChangeMakers’ON 14-19 elokuuta Kaunaaseen, Liettuaan. Tarkoituksenamme jakaa tuoreeseen tietosuoja-asetukseen liittyvää osaamistamme yrityksien kanssa ja auttaa yrityksiä muuttamaan tietojen käsittelyään uusien standardien mukaisiksi. ChangeMakers’ON Boost Camp, on Euroopan yrittäjä ja Innovaatio tutkimuskeskuksen järjestämä innovaatioon ja yrittäjyyteen keskittyvä ohjelma yrityksille. Yli 60 kansainvälistä asiantuntijaa osallistui tapahtumaan mukaan lukien: Strategia, johtajuus ja innovaatio konsultti Lauri Koponen (FIN), Andreas W. Dr. Huber – Perustaja ja toimitusjohtaja @ CEO EureCons Förderagentur GmbH (DE), Algirdas Stonys – Perustaja ja toimitusjohtaja @ Telesoftas (LT), Erika Zakarauskienė talousjohtajana @ KG Group (LT). Asiantuntijat kokoontuivat auttamaan tuoreiden startup-yrityksien kasvua ja kehittymistä jakamalla ratkaisuja erilaisiin ongelmiin sekä yhdistämällä alan tekijöitä ja jakamalla menetelmiä innovatiivisten ja kestävien markkinoiden saavuttamiseksi.

ChangeMakers Boost Camp

GDPR:n ollessa jo voimassa, Eurooppalaisia yrityksiä uhkaa korkeammat sakot väärinkäytöksistä tietojen käsittelyyn liittyen kaikilla teollisuudenaloilla. Erityisesti teknologia ja informaatio teknologian aloilla, joissa tietojen käsittely sekä datan kerääminen ovat yrityksien liiketoiminnan kannalta välttämättömiä, on GDPR:n säännöksiin mukautuminen  erityisen tärkeää. Yrityksiä täytyy muistuttaa, ettei tietosuoja-asetuksen asettamien standardien saavuttaminen ole niin yksinkertaista.

GDPR – Asiantuntemuksemme

Tapahtuman aikana esittelin osallistujille uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kerroin yrityksemme laatimasta ohjeistuksesta näiden vaatimusten saavuttamiseksi. Esittely keräsi paljon huomiota, sillä jokaisen yrityksen tulisi olla tietoisia päivittäisistä toimenpiteistä joita tekemällä GDPR:n asettamat vaatimukset voidaan saavuttaa. Monet osallistujat myönsivät GDPR:n tuntuvan enemmänkin taakalta ja ei ole vaikee ymmärtää miksi. Uusiin standardeihin mukautuminen ja niiden päivittäinen noudattaminen vaatii kyseisen lainsäädännön ymmärtämistä.

Kerroin osallistujille sen, minkä aiomme jakaa kaikkien kanssa, että GDPR:ää voi käyttää myös yrityksen etuna. Voit lisätä yritykseesi arvoa osoittamalla olemassa oleville asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, että yrityksenne noudattaa uusia lakeja, jotka suojaavat asiakkaasi oikeuksia, sillä pystytte osoittamaan, että yrityksenne välittää asiakkaistaan ja heidän yksityisyydestään.

Auttaakseni osallistujia ymmärtämään asiaa paremmin toin esiin useita korkean profiilin yrityksiä kuten Facebook, Spotify, Timeshop ja British Airways, mikä osoitti ettei yrityksien resursseilla ollut merkitystä sen kannalta, jos he eivät toteuttaisi asianmukaisia toimenpiteitä tietosuojan ylläpitämiseen, seurauksia tulisi joka tapauksessa. Kun päivitettyjä yksilön oikeuksia rikotaan, voi seuraamukset olla jopa pelottavia.

Yrityksesi suojelu on tärkeää

Tapahtuman osallistujat toivat esille tärkeän näkökulman: Sen lisäksi, että yrityksien pitää tuntea tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset, tulee yrityksen myös suojella itseään tietojen käsittelyyn liittyviltä rikkomuksilta, tätä näkökulmaa tuodaan harvemmin esille.

Liettuan tietosuojaviranomaisen mukaan asiakkaat usein raportoivat yrityksille ilman asianmukaista päättelyä tai ymmärrystä aiheuttaen ei-toivottua stressiä ja häiriöitä. Auttaakseni tässä, näytin miten asetuksen tärkeimmät vaatimukset katetaan GDPR-rekisterin ominaisuuksissa, mikä näyttäytyy yrityksen sekä asiakkaan silmissä turvalliselta.

GDPR:n noudattaminen voi olla helppoa

Oli mielenkiintoista saada tietää, että osa osallistujista olivat kuulleet GDPR:stä, mutta eivät edelleenkään olleet varmoja siitä koskeeko se heitä, kun taas toiset kuulivat asetuksesta ensimmäistä kertaa. Tapahtuman jälkeen voin kuitenkin todeta, että osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että GDPR:n asetuksia on helpompi noudattaa kuin vältellä yrityksen kannalta. Samaa mieltä oltiin myös siitä, että asiantuntijan apu tietosuoja-asetusten täytäntöönpanossa olisi korvaamatonta.

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi apua tietosuoja-asioiden ymmärtämisessä tai täytäntöönpanossa? Vai haluaisitko tarkistaa vastaako käytäntönne GDPR:n vaatimuksia? Yrityksemme neuvoo ja auttaa kyseisissä asioissa. Lähetä meille viestiä tai ota yhteyttä facebookissa.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Get your compliance organized with proper GDPR tools.
Contact us for a demo and get access to 14-day trial.

Save time and be confident

Latest Posts
Tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomia muuttamaan käytäntöjään henkilötietojen käsittelyssä

Tietosuojavaltuutettu määräsi Svea Ekonomia muuttamaan käytäntöjään henkilötietojen käsittelyssä

Helsingin sanomat julkaisi hiljattain artikkelin, jossa kerrottiin tietosuojavaltuutetun määränneen rahoitusyhtiö Svea Ekonomin muuttamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.   Tietosuojavaltuutettu aloitti tutkinnan...
GDPR ja verkkohyökkäykset: Kiristyshaittaohjelmat

GDPR ja verkkohyökkäykset: Kiristyshaittaohjelmat

Kiristyshaittaohjelmat ja Yleinen Tietosuoja-asetus Lähes jokaisella yrityksellä on käytössä erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Jos yrityksen IT infrastruktuuria ja sisäisiä käytäntöjä ei...
Terveydenhuoltoala ja GDPR

Terveydenhuoltoala ja GDPR

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietojen suojaaminen on osoittautunut yhä haastavammaksi terveydenhuoltoalalle. Tietoja tulisi käsitellä kokonaisvaltaisemmin sekä ymmärtää tiedon liikkuvuuden rakenteita....
Hotelli ja matkailuala: Kuinka noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta?

Hotelli ja matkailuala: Kuinka noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta?

Hotelli ja matkailuala (majoitus, ravintolat, matkailu) on yksi suurimmista yksittäisistä aloista, jotka keräävät eniten henkilötietoja. Näin ollen on tärkeää, että...
IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

IP – osoitteen Anonymisaatio – Google Analytics

Monet yritykset käyttävät Google Analyticsia apuvälineenään saadakseen tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa jne. Google Analytics käyttää verkkosivustojen käyttäjien IP-...
Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut suuren määrän valituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista yleisen tietosuoja-asetuksen astuessa voimaan 25 toukokuuta 2018. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat aloittamassa...
GDPR: Oikeutettu etu

GDPR: Oikeutettu etu

Oikeutettu etu MITÄ TARKOITTAA OIKEUTETTU ETU? GDPR määrittelee kuusi laillista perustaa henkilötietojen käsittelylle → oikeutettu etu on yksi niistä Oikeutettu etu on...
Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Kanta-asiakasohjelmat Tietosuoja-Asetuksen tarkastelun alla

Liettuan tietosuojaviranomainen on äskettäin saanut valmiiksi selvityksen liittyen henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Selvityksen kohteina olivat tärkeimmät elintarvike, lääketeollisuus sekä kotitalouden alat,...
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan turvallisuuden loukkaamista, joka johtaa henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan hävittämiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattoman paljastumiseen tai saatavuuteen. Henkilötietojen rikkomukset...
Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin?

Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin?

Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin? Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin ja profilointiin? Suoramarkkinointi ja kuluttajien käyttäytymismallit (profilointi) ovat keskeisiä työkaluja,...