You are currently viewing Menestyvää GDPR asiantuntemusta Liettuassa

Menestyvää GDPR asiantuntemusta Liettuassa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:GDPR

Olen Sarune – GDPR Rekisterin maajohtaja Liettuassa. Uuden tietosuoja-asetuksen noudattaminen voi aiheuttaa monille yrityksille päänvaivaa, jonka vuoksi haluaisin esitellä ratkaisumme tähän ongelmaan. Minut kutsuttiin osallistumaan startup konsultointi tapahtumaan ChangeMakers’ON 14-19 elokuuta Kaunaaseen, Liettuaan. Tarkoituksenamme jakaa tuoreeseen tietosuoja-asetukseen liittyvää osaamistamme yrityksien kanssa ja auttaa yrityksiä muuttamaan tietojen käsittelyään uusien standardien mukaisiksi. ChangeMakers’ON Boost Camp, on Euroopan yrittäjä ja Innovaatio tutkimuskeskuksen järjestämä innovaatioon ja yrittäjyyteen keskittyvä ohjelma yrityksille. Yli 60 kansainvälistä asiantuntijaa osallistui tapahtumaan mukaan lukien: Strategia, johtajuus ja innovaatio konsultti Lauri Koponen (FIN), Andreas W. Dr. Huber – Perustaja ja toimitusjohtaja @ CEO EureCons Förderagentur GmbH (DE), Algirdas Stonys – Perustaja ja toimitusjohtaja @ Telesoftas (LT), Erika Zakarauskienė talousjohtajana @ KG Group (LT). Asiantuntijat kokoontuivat auttamaan tuoreiden startup-yrityksien kasvua ja kehittymistä jakamalla ratkaisuja erilaisiin ongelmiin sekä yhdistämällä alan tekijöitä ja jakamalla menetelmiä innovatiivisten ja kestävien markkinoiden saavuttamiseksi.

ChangeMakers Boost Camp

GDPR:n ollessa jo voimassa, Eurooppalaisia yrityksiä uhkaa korkeammat sakot väärinkäytöksistä tietojen käsittelyyn liittyen kaikilla teollisuudenaloilla. Erityisesti teknologia ja informaatio teknologian aloilla, joissa tietojen käsittely sekä datan kerääminen ovat yrityksien liiketoiminnan kannalta välttämättömiä, on GDPR:n säännöksiin mukautuminen  erityisen tärkeää. Yrityksiä täytyy muistuttaa, ettei tietosuoja-asetuksen asettamien standardien saavuttaminen ole niin yksinkertaista.

GDPR – Asiantuntemuksemme

Tapahtuman aikana esittelin osallistujille uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kerroin yrityksemme laatimasta ohjeistuksesta näiden vaatimusten saavuttamiseksi. Esittely keräsi paljon huomiota, sillä jokaisen yrityksen tulisi olla tietoisia päivittäisistä toimenpiteistä joita tekemällä GDPR:n asettamat vaatimukset voidaan saavuttaa. Monet osallistujat myönsivät GDPR:n tuntuvan enemmänkin taakalta ja ei ole vaikee ymmärtää miksi. Uusiin standardeihin mukautuminen ja niiden päivittäinen noudattaminen vaatii kyseisen lainsäädännön ymmärtämistä.

Kerroin osallistujille sen, minkä aiomme jakaa kaikkien kanssa, että GDPR:ää voi käyttää myös yrityksen etuna. Voit lisätä yritykseesi arvoa osoittamalla olemassa oleville asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, että yrityksenne noudattaa uusia lakeja, jotka suojaavat asiakkaasi oikeuksia, sillä pystytte osoittamaan, että yrityksenne välittää asiakkaistaan ja heidän yksityisyydestään.

Auttaakseni osallistujia ymmärtämään asiaa paremmin toin esiin useita korkean profiilin yrityksiä kuten Facebook, Spotify, Timeshop ja British Airways, mikä osoitti ettei yrityksien resursseilla ollut merkitystä sen kannalta, jos he eivät toteuttaisi asianmukaisia toimenpiteitä tietosuojan ylläpitämiseen, seurauksia tulisi joka tapauksessa. Kun päivitettyjä yksilön oikeuksia rikotaan, voi seuraamukset olla jopa pelottavia.

Yrityksesi suojelu on tärkeää

Tapahtuman osallistujat toivat esille tärkeän näkökulman: Sen lisäksi, että yrityksien pitää tuntea tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset, tulee yrityksen myös suojella itseään tietojen käsittelyyn liittyviltä rikkomuksilta, tätä näkökulmaa tuodaan harvemmin esille.

Liettuan tietosuojaviranomaisen mukaan asiakkaat usein raportoivat yrityksille ilman asianmukaista päättelyä tai ymmärrystä aiheuttaen ei-toivottua stressiä ja häiriöitä. Auttaakseni tässä, näytin miten asetuksen tärkeimmät vaatimukset katetaan GDPR-rekisterin ominaisuuksissa, mikä näyttäytyy yrityksen sekä asiakkaan silmissä turvalliselta.

GDPR:n noudattaminen voi olla helppoa

Oli mielenkiintoista saada tietää, että osa osallistujista olivat kuulleet GDPR:stä, mutta eivät edelleenkään olleet varmoja siitä koskeeko se heitä, kun taas toiset kuulivat asetuksesta ensimmäistä kertaa. Tapahtuman jälkeen voin kuitenkin todeta, että osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että GDPR:n asetuksia on helpompi noudattaa kuin vältellä yrityksen kannalta. Samaa mieltä oltiin myös siitä, että asiantuntijan apu tietosuoja-asetusten täytäntöönpanossa olisi korvaamatonta.

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi apua tietosuoja-asioiden ymmärtämisessä tai täytäntöönpanossa? Vai haluaisitko tarkistaa vastaako käytäntönne GDPR:n vaatimuksia? Yrityksemme neuvoo ja auttaa kyseisissä asioissa. Lähetä meille viestiä tai ota yhteyttä facebookissa.