You are currently viewing Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

Suomessa aloitetaan ensimmäiset GDPR-tarkastukset – Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata miljoonien sanktiot

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:GDPR

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut suuren määrän valituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista yleisen tietosuoja-asetuksen astuessa voimaan 25 toukokuuta 2018. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat aloittamassa GDPR- tarkastuksia liittyen saatuihin yhteydenottoihin mahdollisista tietoturvaloukkauksista.

Suomen tietosuojaviranomainen on saanut yhteensä 1300 ilmoitusta tietoturvaloukkauksista, 300 kansainvälistä ilmoitusta ja 300 kansallista. Tämän vuoksi Suomen tietosuojaviranomainen aikoo suorittaa tarkastuksen paikan päällä, johon arvioidaan menevän 1-2 päivää.

 

Miljoona sanktiot ovat vain yksi vaihtoehdoista

Henkilötietosuojaa koskevan kansallisen lain tullessa voimaan, tietosuojaviranomaisen toimivalta tulee kasvamaan merkittävästi. Yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvät rikkomukset voivat johtaa jopa 10 miljoonan euron sakkoihin tai vaihtoehtoisesti enintään 2 prosentin suuruiseen sakkoon maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Mahdollista on myös, että seuraamukset tietosuojaloukkauksesta rajoittuvat varoitukseen tai seuraamuksia ei määrätä ollenkaan.

Suomen tietosuojaviranomaisen mukaan jokainen ilmoitettu tietosuojaloukkaus arvioidaan erikseen, sakkojen ollessa vain yksi vaihtoehdoista. Yritykset voivat joutua esimerkiksi tekemään rajoituksia tai muutoksia yrityksen sisällä sekä toimintatavoissaan. Tämän vuoksi sakkojen määräämisessä pyritään noudattamaan yhteisiä Eurooppalaisia käytäntöjä.

 

Ruotsi aloitti tutkinnan jo kesäkuussa

Tietosuojaa koskeva kansallinen laki on jo voimassa Ruotsissa. Tämän ansiosta Ruotsi on jo aloittanut GDPR tarkastukset liittyen tietosuojarikkomuksien ilmoituksiin. Tutkimusraportti on jo käytössä ja todennäköiset sanktiot määrätään vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

Ruotsin tietosuojaviranomainen on aiemmin julkaissut luettelon 66 yrityksestä Di Digital lehdelle. Luettelo sisältää:

  • 13 ammattiliittoa
  • 5 teleoperaattoria
  • 5 vakuutusyhtiötä
  • 3 julkisen liikenteen palveluntarjoajaa
  • 3 pankkia
  • 2 terveydenhuollon palveluntarjoajaa
  • 35 eri viranomaista

Yhteensä 362 yritystä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta olivat tutkimuksen kohteina. Ruotsin tietosuojaviranomainen julkaisi 31. lokakuuta yleiskatsauksen tutkimuksesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että noin 16 prosentilla tutkituista yrityksistä on ongelmia GDPR:n noudattamisessa. Tämän seurauksena 66:sta  tapauksesta, 57 annettiin huomautus ja kahdelle yritykselle varoitus. Loput 7 yritystä eivät saaneet seuraamuksia. Tutkittujen yritysten joukossa olivat teleoperaattorit Tele2 ja Telia, valuutanvaihtopalvelu Forex Bank ja Resurs Bank.