Category: GDPR

CHECKLIST

GDPR checklist for controllers

This is a simple GDPR compliance checklist for controllers that you can use to ensure you have considered most important aspects of the GDPR. Before starting, you should first determine whether you process personal data

Read More »

Data Processing Agreement (DPA)

It’s practically not possible to run a business without processing personal data and exchanging it with other businesses. It may be website analytics software, cloud storage, CRM or marketing platform, and whether you are controller,

Read More »
first fine in Lithuania

First GDPR fine issued in Lithuania

A year after GDPR came into force, the Lithuanian Data Protection Authority (VDAI) has issued its first administrative fine. UAB ‘Mister Tango’, a company that provides financial operation services globally, was fined 61,500 EUR in respect of

Read More »

GDPR Compliance Checklist for 2020

Just recently, a report was published based on a survey of 252 global privacy professionals working for a wide range of organizations across 14 different industries. It came out from the report that only 1

Read More »

Zpracovává vaše společnost osobní údaje?


Zpracovávat vaše společnost osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Údaje zaměstnanců, zákazníků, uchazečů o zaměstnání nebo pacientů včetně:
  • Jméno nebo osobní identifikační číslo
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
  • Bankovní údaje, plat, údaje o pasu nebo jiné osobní údaje

 

Ar Jūsų įmonė renka ir tvarko fizinių asmenų asmens duomenis? 


Asmens duomenys gali būti:

 • Kliento, darbuotojo. paciento, kandidato į darbo vietą ir kt. 
  • Vardas ar asmens  numeris 
  • Kontaktinė informacija (el.pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kt)
  • Banko sąskaitos  duomenys, atlyginimo dydis, paso duomenys ar bet kokia kita asmeninė informacija. 

Onko yrityksessäsi enemmän, kuin 250 työntekijää?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid?


Kas teie ettevõte kogub ja töötleb füüsiliste isikutega seotud andmeid nagu näiteks:

Töötajate, klientide, tööle kandideerijate, patsientide:

 • Nimi, isikukood
 • E-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress
 • Pangakontonumber, palgasumma, krediitkaardiandmed või mõnda muut tüüpi isiklikud andmed

Does your company collect any personal data?


Does your company collect and process any personal data of natural persons such as:

 • Employees, Customers, Job Applicants or Patients including:
  • Name or personal ID number
  • Contact details (Email address, Phone number, Address)
  • Bank details, Salary amounts, Passport details or any other personal data