Oikeus tietojen siirrettävyyteen – mitä se tarkoittaa?

Oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen tarkoittaa mahdollisuutta hankkia henkilökohtaisia tietoja yhdeltä palveluntarjoajalta ja käyttää sitä uudelleen toisessa palvelussa helposti ja turvallisesti. Sen avulla voidaan saada yhdestä IT-ympäristöstä jäsennelty, yleisesti käytetty ja koneella luettava muoto ja laittaa se toiseen järjestelmään vaikuttamatta sen käytettävyyteen (mikäli se on teknisesti mahdollista).